Blue Flower

DPS.ZP.261.1.2020                                                                              Moczary dn. 12.02.2020 r.

       

 

 

Informacja z otwarcia ofert

w dn. 12.02.2020 r. – Przetarg nieograniczony

na zadanie:Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach – artykuły mięsne”

 

Na podstawie art.86 ust. 5 ustawy z dn.29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 tekst jedn.).

1.    Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę:

57 167,45 zł / brutto/

 

2.    Oferta w złożona w terminie:

PEX-JAN Produkcja Wędlin i Mięsa, Hurt-Detal Jan Szczęsny,
ul. 29 Listopada 46, 38-700 Ustrzyki Dolne – 51 004,80 zł cena brutto  .

 

Krzysztof Gąsior- Przewodniczący komisji

tel. 134611107