Blue Flower

DPS.ZP.261.6.2019                                                                    Moczary,12.11.2019 r.

 

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Moczarach

ogłasza przetarg nieograniczony  o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.
„Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej
w Moczarach”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych
(wraz z rozładunkiem) dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach z podziałem na n/w części zamówienia:

1.    Artykuły ogólnospożywcze                                          zadanie nr 1/2020

2.    Artykuły mięsne                                                               zadanie nr 2/2020

3.    Artykuły wędliniarskie                                                    zadanie nr 3/2020

4.    Artykuły mleczarskie                                                       zadanie nr 4/2020

5.    Pieczywo                                                                            zadanie nr 5/2020

6.    Mrożonki                                                                            zadanie nr 6/2020

7.    Artykuły rybne                                                                  zadanie nr 7/2020

8.    Owoce i warzywa                                                             zadanie nr 8/2020

Rodzaj zamówienia: Dostawa

Termin upływu składania ofert : 27.11.2019 r. godz.1000

Termin otwarcia ofert: 27.11.2019 r. godz.1030

 

 

 

                                                                                                                 Dyrektor

                                                                                                   mgr Stanisław Leszega