Blue Flower

DPS.ZP.261.2.2019                                                                     Moczary,05.09.2019r.

 

Dom Pomocy Społecznej w Moczarach

ogłasza przetarg pn. „Prace remontowo - modernizacyjne-Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych(budowa łącznika, rozbudowa stołówki)”

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia : 593884-N-2019 z dnia 2019-09-05

Treść zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych prowadzących do wybudowania i przekazania do użytkowania obiektów zgodnie z załączonym Projektem budowlanym oraz przedmiarami robót:

ETAP I:

Roboty przygotowawcze: przygotowanie terenu, przygotowanie     istniejących  budynków, uzupełnienie elewacji na istniejących budynkach, roboty ziemne: fundamenty wraz z izolacjami,stan surowy: podłoża, konstrukcja – murowana, żelbetowa, konstrukcja-  drewniana, więźba dachowa, izolacja między elementami konstrukcji, kominy, pokrycie dachowe wraz z obróbkami blacharskimi dachu, stolarka okienna, drzwiowa, przeszklone wejście.

ETAP II

 Stan wykończony- instalacje elektryczne /przebudowa zewnętrznej sieci    elektroenergetycznej, tablica rozdzielcza i wymiana WLZ, instalacja odgromowa, instalacja elektryczna wewnętrzna, instalacja przyzywowa, instalacja ogrzewania, instalacja wodociągowa i kanalizacyjna, przyłącz kanalizacji deszczowej, podłoża
i posadzki, ściany i sufity, stolarka okienna, drzwiowa, przeszklone wejście obróbki blacharskie parapetów i odprowadzenie wody.

ETAP III

Stan wykończony: przygotowanie istniejących budynków, elewacje, cokół, podbitka, wyposażenie, teren nieutwardzony/ prace przygotowawcze/, teren utwardzony /chodniki i place z betonowej kostki brukowej/.

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z załączoną SIWZ, przedmiarami robót
i specyfikacją techniczną - załącznik nr 9 do SIWZ

Termin składania ofert:  20.09.2019 r. godz. 1000

 

 

 

Pliki do pobrania:

https://www.dropbox.com/sh/4lgae3csoidbh5x/AADG-8STd-i4-6QBAPKl_xfXa?dl=0

W załącznikach zostały poprawione:

- zał. 9

- zał. nr 8

- specyfikacja istotnych warunków

Pytania i odpowiedzi na zapytania ofertowe:

W dniu 09.09.2019 r. o godzinie 13:28 drogą elektroniczną wpłynęły pytania.
W związku z zapytaniem do przetargu DPS.ZP.261.2.2019 na zadanie pn.: "Prace remontowo - modernizacyjne - Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych (budowa łącznika między budynkami, rozbudowa stołówki) informujemy:
1. Jaki VAT należy przyjąć do wyceny? 8% czt 23%?
Ad.1. Wysokość podatku VAT do wyceny jest określana przez potencjalnego wykonawcę robót i to on ponosi opowiedzialność za jego wysokość.
2. W jakiej formie dołączyć kosztorys do oferty? Uproszczony czy pełny?
Ad.2 Zał. nr 9 - przedmiary robót.pdf załączony do dokumentacji przetargowej określa formę i jakie elementy należy wyspecyfikować w kosztorysie.
 

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomieniu o wyniku postępowania 24.09.2019r.

 

Attachments:
Download this file (01 PROJEKT ZAGOSP. TERENU.pdf)01 PROJEKT ZAGOSP. TERENU.pdf[ ]3563 kBUpdate this file (01 PROJEKT ZAGOSP. TERENU.pdf)
Download this file (01 Rzut z zagospodarowaniem.pdf)01 Rzut z zagospodarowaniem.pdf[ ]553 kBUpdate this file (01 Rzut z zagospodarowaniem.pdf)
Download this file (01 RZUT ŁĄCZNIKA NR 1.pdf)01 RZUT ŁĄCZNIKA NR 1.pdf[ ]1164 kBUpdate this file (01 RZUT ŁĄCZNIKA NR 1.pdf)
Download this file (02 PROJEKT ZAGOSP. TERENU -PLANSZA UZBROJENIA.pdf)02 PROJEKT ZAGOSP. TERENU -PLANSZA UZBROJENIA.pdf[ ]3565 kBUpdate this file (02 PROJEKT ZAGOSP. TERENU -PLANSZA UZBROJENIA.pdf)
Download this file (02 RZUT ŁĄCZNIKA NR 1.pdf)02 RZUT ŁĄCZNIKA NR 1.pdf[ ]1204 kBUpdate this file (02 RZUT ŁĄCZNIKA NR 1.pdf)
Download this file (02 RZUT ŁĄCZNIKA NR 2.pdf)02 RZUT ŁĄCZNIKA NR 2.pdf[ ]178 kBUpdate this file (02 RZUT ŁĄCZNIKA NR 2.pdf)
Download this file (03 RZUT DACHU.pdf)03 RZUT DACHU.pdf[ ]199 kBUpdate this file (03 RZUT DACHU.pdf)
Download this file (03 RZUT ŁĄCZNIKA NR 2.pdf)03 RZUT ŁĄCZNIKA NR 2.pdf[ ]182 kBUpdate this file (03 RZUT ŁĄCZNIKA NR 2.pdf)
Download this file (04 PRZEKRÓJ A1.pdf)04 PRZEKRÓJ A1.pdf[ ]344 kBUpdate this file (04 PRZEKRÓJ A1.pdf)
Download this file (04 RZUT DACHU.pdf)04 RZUT DACHU.pdf[ ]205 kBUpdate this file (04 RZUT DACHU.pdf)
Download this file (05 PRZEKRÓJ A1.pdf)05 PRZEKRÓJ A1.pdf[ ]415 kBUpdate this file (05 PRZEKRÓJ A1.pdf)
Download this file (05 PRZEKRÓJ A2.pdf)05 PRZEKRÓJ A2.pdf[ ]257 kBUpdate this file (05 PRZEKRÓJ A2.pdf)
Download this file (06 PRZEKRÓJ A2.pdf)06 PRZEKRÓJ A2.pdf[ ]288 kBUpdate this file (06 PRZEKRÓJ A2.pdf)
Download this file (06 PRZEROJE A3 i A4.pdf)06 PRZEROJE A3 i A4.pdf[ ]381 kBUpdate this file (06 PRZEROJE A3 i A4.pdf)
Download this file (07 PRZEKRÓJ A5.pdf)07 PRZEKRÓJ A5.pdf[ ]286 kBUpdate this file (07 PRZEKRÓJ A5.pdf)
Download this file (07 PRZEROJE A3 i A4.pdf)07 PRZEROJE A3 i A4.pdf[ ]800 kBUpdate this file (07 PRZEROJE A3 i A4.pdf)
Download this file (08 PRZEKRÓJ A5.pdf)08 PRZEKRÓJ A5.pdf[ ]293 kBUpdate this file (08 PRZEKRÓJ A5.pdf)
Download this file (08 PRZEKRÓJ A6.pdf)08 PRZEKRÓJ A6.pdf[ ]547 kBUpdate this file (08 PRZEKRÓJ A6.pdf)
Download this file (09 PRZEKRÓJ A6.pdf)09 PRZEKRÓJ A6.pdf[ ]631 kBUpdate this file (09 PRZEKRÓJ A6.pdf)
Download this file (09 PRZEKRÓJ A7.pdf)09 PRZEKRÓJ A7.pdf[ ]161 kBUpdate this file (09 PRZEKRÓJ A7.pdf)
Download this file (10 PRZEKRÓJ A7.pdf)10 PRZEKRÓJ A7.pdf[ ]177 kBUpdate this file (10 PRZEKRÓJ A7.pdf)
Download this file (10 PRZEKRÓJ A8.pdf)10 PRZEKRÓJ A8.pdf[ ]204 kBUpdate this file (10 PRZEKRÓJ A8.pdf)
Download this file (11 ELEWACJE Pn-Zach, Pn-Wsch.pdf)11 ELEWACJE Pn-Zach, Pn-Wsch.pdf[ ]540 kBUpdate this file (11 ELEWACJE Pn-Zach, Pn-Wsch.pdf)
Download this file (11 PRZEKRÓJ A8.pdf)11 PRZEKRÓJ A8.pdf[ ]207 kBUpdate this file (11 PRZEKRÓJ A8.pdf)
Download this file (12 ELEWACJA POŁUDNIOWA.pdf)12 ELEWACJA POŁUDNIOWA.pdf[ ]455 kBUpdate this file (12 ELEWACJA POŁUDNIOWA.pdf)
Download this file (12 PRZEKRÓJ A9.pdf)12 PRZEKRÓJ A9.pdf[ ]327 kBUpdate this file (12 PRZEKRÓJ A9.pdf)
Download this file (13 ELEWACJA Pd-Zach.pdf)13 ELEWACJA Pd-Zach.pdf[ ]384 kBUpdate this file (13 ELEWACJA Pd-Zach.pdf)
Download this file (13 ELEWACJE Pn-Zach, Pn-Wsch.pdf)13 ELEWACJE Pn-Zach, Pn-Wsch.pdf[ ]662 kBUpdate this file (13 ELEWACJE Pn-Zach, Pn-Wsch.pdf)
Download this file (14 ELEWACJA Pd-Wsch.pdf)14 ELEWACJA Pd-Wsch.pdf[ ]661 kBUpdate this file (14 ELEWACJA Pd-Wsch.pdf)
Download this file (14 ELEWACJA POŁUDNIOWA.pdf)14 ELEWACJA POŁUDNIOWA.pdf[ ]637 kBUpdate this file (14 ELEWACJA POŁUDNIOWA.pdf)
Download this file (15 ELEWACJA Pd-Zach.pdf)15 ELEWACJA Pd-Zach.pdf[ ]422 kBUpdate this file (15 ELEWACJA Pd-Zach.pdf)
Download this file (15 WIZUALIZACJE.pdf)15 WIZUALIZACJE.pdf[ ]7088 kBUpdate this file (15 WIZUALIZACJE.pdf)
Download this file (16 ELEWACJA Pd-Wsch.pdf)16 ELEWACJA Pd-Wsch.pdf[ ]636 kBUpdate this file (16 ELEWACJA Pd-Wsch.pdf)
Download this file (17 D-01 Detal ocieplenia okna.pdf)17 D-01 Detal ocieplenia okna.pdf[ ]137 kBUpdate this file (17 D-01 Detal ocieplenia okna.pdf)
Download this file (Informacja z otwarcia ofert 20.09.2019.pdf)Informacja z otwarcia ofert z dn 20.09.2019r.[Informacja z otwarcia ofert z dn 20.09.2019r.]131 kBUpdate this file (Informacja z otwarcia ofert 20.09.2019.pdf)
Download this file (Konstrukcja v4 wykonawczy-OG-10.pdf)Konstrukcja v4 wykonawczy-OG-10.pdf[ ]1004 kBUpdate this file (Konstrukcja v4 wykonawczy-OG-10.pdf)
Download this file (Konstrukcja v4 wykonawczy-OG-11.pdf)Konstrukcja v4 wykonawczy-OG-11.pdf[ ]736 kBUpdate this file (Konstrukcja v4 wykonawczy-OG-11.pdf)
Download this file (Konstrukcja v4 wykonawczy-OG-12.pdf)Konstrukcja v4 wykonawczy-OG-12.pdf[ ]1175 kBUpdate this file (Konstrukcja v4 wykonawczy-OG-12.pdf)
Download this file (Konstrukcja v4 wykonawczy-OG-13.pdf)Konstrukcja v4 wykonawczy-OG-13.pdf[ ]1406 kBUpdate this file (Konstrukcja v4 wykonawczy-OG-13.pdf)
Download this file (Konstrukcja v4 wykonawczy-OG-9.pdf)Konstrukcja v4 wykonawczy-OG-9.pdf[ ]876 kBUpdate this file (Konstrukcja v4 wykonawczy-OG-9.pdf)
Download this file (Konstrukcja v4 wykonawczy-Ł1-1.pdf)Konstrukcja v4 wykonawczy-Ł1-1.pdf[ ]1139 kBUpdate this file (Konstrukcja v4 wykonawczy-Ł1-1.pdf)
Download this file (Konstrukcja v4 wykonawczy-Ł1-2.pdf)Konstrukcja v4 wykonawczy-Ł1-2.pdf[ ]2844 kBUpdate this file (Konstrukcja v4 wykonawczy-Ł1-2.pdf)
Download this file (Konstrukcja v4 wykonawczy-Ł1-3.pdf)Konstrukcja v4 wykonawczy-Ł1-3.pdf[ ]2757 kBUpdate this file (Konstrukcja v4 wykonawczy-Ł1-3.pdf)
Download this file (Konstrukcja v4 wykonawczy-Ł1-4.pdf)Konstrukcja v4 wykonawczy-Ł1-4.pdf[ ]1251 kBUpdate this file (Konstrukcja v4 wykonawczy-Ł1-4.pdf)
Download this file (Konstrukcja v4 wykonawczy-Ł2-5.pdf)Konstrukcja v4 wykonawczy-Ł2-5.pdf[ ]734 kBUpdate this file (Konstrukcja v4 wykonawczy-Ł2-5.pdf)
Download this file (Konstrukcja v4 wykonawczy-Ł2-6.pdf)Konstrukcja v4 wykonawczy-Ł2-6.pdf[ ]783 kBUpdate this file (Konstrukcja v4 wykonawczy-Ł2-6.pdf)
Download this file (Konstrukcja v4 wykonawczy-Ł2-7.pdf)Konstrukcja v4 wykonawczy-Ł2-7.pdf[ ]773 kBUpdate this file (Konstrukcja v4 wykonawczy-Ł2-7.pdf)
Download this file (Konstrukcja v4 wykonawczy-Ł2-8.pdf)Konstrukcja v4 wykonawczy-Ł2-8.pdf[ ]705 kBUpdate this file (Konstrukcja v4 wykonawczy-Ł2-8.pdf)
Download this file (Okładka PB san.pdf)Okładka PB san.pdf[ ]147 kBUpdate this file (Okładka PB san.pdf)
Download this file (Okładka.pdf)Okładka.pdf[ ]443 kBUpdate this file (Okładka.pdf)
Download this file (Opis - wykonawczy.pdf)Opis - wykonawczy.pdf[ ]715 kBUpdate this file (Opis - wykonawczy.pdf)
Download this file (OPIS Moczary ppoż.pdf)OPIS Moczary ppoż.pdf[ ]208 kBUpdate this file (OPIS Moczary ppoż.pdf)
Download this file (Opis techniczny-sanitarna.pdf)Opis techniczny-sanitarna.pdf[ ]923 kBUpdate this file (Opis techniczny-sanitarna.pdf)
Download this file (Opis techniczny.pdf)Opis techniczny.pdf[ ]146 kBUpdate this file (Opis techniczny.pdf)
Download this file (Opis.pdf)Opis.pdf[ ]146 kBUpdate this file (Opis.pdf)
Download this file (orientacja moczary.pdf)orientacja moczary.pdf[ ]29 kBUpdate this file (orientacja moczary.pdf)
Download this file (PB DPS Moczary opis.pdf)PB DPS Moczary opis.pdf[ ]762 kBUpdate this file (PB DPS Moczary opis.pdf)
Download this file (plan sytuacyjny.pdf)plan sytuacyjny.pdf[ ]259 kBUpdate this file (plan sytuacyjny.pdf)
Download this file (PW DPS Moczary opis.pdf)PW DPS Moczary opis.pdf[ ]531 kBUpdate this file (PW DPS Moczary opis.pdf)
Download this file (Rys 1 PB san.pdf)Rys 1 PB san.pdf[ ]404 kBUpdate this file (Rys 1 PB san.pdf)
Download this file (Rys 1.pdf)Rys 1.pdf[ ]340 kBUpdate this file (Rys 1.pdf)
Download this file (Rys 2.pdf)Rys 2.pdf[ ]496 kBUpdate this file (Rys 2.pdf)
Download this file (rzur łącznik nr 2.pdf)rzur łącznik nr 2.pdf[ ]631 kBUpdate this file (rzur łącznik nr 2.pdf)
Download this file (rzut łącznik nr 1 elekt..pdf)rzut łącznik nr 1 elekt..pdf[ ]2016 kBUpdate this file (rzut łącznik nr 1 elekt..pdf)
Download this file (rzut łącznik nr 1.pdf)rzut łącznik nr 1.pdf[ ]2016 kBUpdate this file (rzut łącznik nr 1.pdf)
Download this file (rzut łącznik nr 2 elekt..pdf)rzut łącznik nr 2 elekt..pdf[ ]631 kBUpdate this file (rzut łącznik nr 2 elekt..pdf)
Download this file (schemat zasilania elekt..pdf)schemat zasilania elekt..pdf[ ]153 kBUpdate this file (schemat zasilania elekt..pdf)
Download this file (schemat zasilania.pdf)schemat zasilania.pdf[ ]153 kBUpdate this file (schemat zasilania.pdf)
Download this file (specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia łącznik.doc)specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia łącznik.doc[ ]292 kBUpdate this file (specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia łącznik.doc)
Download this file (uziom fundamentowy elekt..pdf)uziom fundamentowy elekt..pdf[ ]70 kBUpdate this file (uziom fundamentowy elekt..pdf)
Download this file (uziom fundamentowy.pdf)uziom fundamentowy.pdf[ ]70 kBUpdate this file (uziom fundamentowy.pdf)
Download this file (WIZUALIZACJE.pdf)WIZUALIZACJE.pdf[ ]7089 kBUpdate this file (WIZUALIZACJE.pdf)
Download this file (wynik postepowania.pdf)Informacja o wyborze oferty[ ]268 kBUpdate this file (wynik postepowania.pdf)
Download this file (zał. 9 - przedmiary robót.pdf)zał. 9 - przedmiary robót.pdf[ ]1038 kBUpdate this file (zał. 9 - przedmiary robót.pdf)
Download this file (zał. nr 1 - wzór formularza ofertowego - poprawiona.doc)zał. nr 1 - wzór formularza ofertowego - poprawiona.doc[ ]60 kBUpdate this file (zał. nr 1 - wzór formularza ofertowego - poprawiona.doc)
Download this file (zał. nr 2 - oswiadczenie art.25a ust.1.doc)zał. nr 2 - oswiadczenie art.25a ust.1.doc[ ]47 kBUpdate this file (zał. nr 2 - oswiadczenie art.25a ust.1.doc)
Download this file (zał. nr 3 - wzór ośw. o podwykonawcach.doc)zał. nr 3 - wzór ośw. o podwykonawcach.doc[ ]42 kBUpdate this file (zał. nr 3 - wzór ośw. o podwykonawcach.doc)
Download this file (zał. nr 4 - wzór wykazu robót budowlanych (1).doc)zał. nr 4 - wzór wykazu robót budowlanych (1).doc[ ]40 kBUpdate this file (zał. nr 4 - wzór wykazu robót budowlanych (1).doc)
Download this file (zał. nr 5 - wzór ośw. na temat wykształcenia i kwalifikacji.doc)zał. nr 5 - wzór ośw. na temat wykształcenia i kwalifikacji.doc[ ]38 kBUpdate this file (zał. nr 5 - wzór ośw. na temat wykształcenia i kwalifikacji.doc)
Download this file (zał. nr 6 - wzór informacji o powiązaniach kapitałowych.doc)zał. nr 6 - wzór informacji o powiązaniach kapitałowych.doc[ ]49 kBUpdate this file (zał. nr 6 - wzór informacji o powiązaniach kapitałowych.doc)
Download this file (zał. nr 7 - wykaz osób - umowa o pracę.doc)zał. nr 7 - wykaz osób - umowa o pracę.doc[ ]36 kBUpdate this file (zał. nr 7 - wykaz osób - umowa o pracę.doc)
Download this file (zał. nr 8 - projekt umowy - poprawiona.doc)zał. nr 8 - projekt umowy - poprawiona.doc[ ]225 kBUpdate this file (zał. nr 8 - projekt umowy - poprawiona.doc)
Download this file (zał.nr0 -PodgladOpublikowanego.pdf)zał.nr0 -PodgladOpublikowanego.pdf[ ]223 kBUpdate this file (zał.nr0 -PodgladOpublikowanego.pdf)
Download this file (Zestawienie drzwi.pdf)Zestawienie drzwi.pdf[ ]118 kBUpdate this file (Zestawienie drzwi.pdf)
Download this file (Zestawienie okien.pdf)Zestawienie okien.pdf[ ]55 kBUpdate this file (Zestawienie okien.pdf)
Download this file (Zestawienie pomieszczeń-architektoniczna.pdf)Zestawienie pomieszczeń-architektoniczna.pdf[ ]27 kBUpdate this file (Zestawienie pomieszczeń-architektoniczna.pdf)
Download this file (Zestawienie pomieszczeń.pdf)Zestawienie pomieszczeń.pdf[ ]27 kBUpdate this file (Zestawienie pomieszczeń.pdf)
Download this file (Łącznik - numeracja.pdf)Łącznik - numeracja.pdf[ ]8388 kBUpdate this file (Łącznik - numeracja.pdf)
Download this file (Łącznik - Projekt geotechniczny.pdf)Łącznik - Projekt geotechniczny.pdf[ ]207 kBUpdate this file (Łącznik - Projekt geotechniczny.pdf)