Blue Flower

Znak sprawy: DPS.ZP.261.2.2019                                                        Moczary dn. 31.12.2018 r.

       

Informacja z otwarcia ofert

 

Szanowni Państwo Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) przekazuje poniżej informację z otwarcia ofert dla zadania pn. –

"dostawa oleju opałowego lekkiego w roku 2019 w ilości szacunkowej 170 000 litrów”

1.    Na sfinansowanie zamówienia przeznaczono (kwota brutto): 600 000 zł

 

 Oferty w terminie złożyli:

ARGE Paliwa Sp. z o.o., 30 – 552 Kraków, ul. Wielicka 22a

Cena brutto: 464 100,00 zł     Cena brutto za 1 litr: 2,73 zł

ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY „MIXPOL” MICHULEC PAWEŁ, 34 – 325 Łodygowice, ul. Kasztanowa 33

Cena brutto: 476 000,00 zł     Cena brutto za 1 litr: 2,80 zł

BEMAR Sp. z o.o., 44-101 Gliwice, ul. Świętokrzyska 2

Cena brutto: 470 900,00 zł     Cena brutto za 1 litr: 2,77 zł

EXTRANS Zbigniew Szeliga, 39 – 120 Sędziszów Małopolski, ul. Słowackiego 9

Cena brutto: 460 700,00 zł     Cena brutto za 1 litr: 2,71 zł