Blue Flower

Szczegóły ogłoszenia o wyniku postępowania znajdują się również na stronie miniPortal

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6ba1f338-eb48-417e-9c70-df49aff7d6ae