Blue Flower

DPS.ZP.261.7.2021                                                                              Moczary, 30.11.2021 r.                                                                                                                                                                             

 

                                 INFORMACJA  O WYNIKU POSTĘPOWANIA

             Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”

 

           Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11września2019r.Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)   Zamawiający informuje, że dokonał wyboru ofert najkorzystniejszych na poszczególne części zadania:

 

 

Część Nr 1/2022 – artykuły ogólnospożywcze

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę Nr 1 złożoną przez firmę: BORS Hurtownia Spożywcza ul. Piłsudskiego 52, 38-600 Lesko za cenę brutto:136 608,31 zł

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto

Punktacja

ogółem

1

BORS Hurtownia Spożywcza
 ul. Piłsudskiego 52,38-600 Lesko

136 608,31zł

100,00

2

Firma Handlowo-Usługowa ROTER Teresa Wójtowicz ul. Kolejowa 14, 38-700 Ustrzyki Dolne

142 884,39 zł

95,60

Żadnego Wykonawcy nie wykluczono, jak również żadnej oferty nie odrzucono.

Część Nr 2/2022 – artykuły mięsne i wędliniarskie

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę Nr 1 złożoną przez firmę:

Publimar spółka jawna Lucjan Staniszewski i Spółka ul. Związkowa 10, 20-148 Lublin za cenę brutto -  128 076,38 zł

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto

Punktacja

ogółem

1

Publimar Spółka Jawna Lucjan Staniszewski i Spółka ul. Związkowa 10 20-148 Lublin

128 076,38 zł

100,00

2

PEX- JAN Produkcja Wędlin i Mięsa Usługi Rolniczo - Transportowe ul. 29 Listopada 46                                                                         

38-700 Ustrzyki Dolne                                                                                                                                                                                                            

156 642,68 zł

81,76

3

 Masarnia „Zygmunt” ul. Reformacka 6, 
35-026 Rzeszów

153 717,50 zł

83.31

 

Żadnego Wykonawcy nie wykluczono, jak również żadnej oferty nie odrzucono.

Część Nr 3/2022 - art. mleczarskie

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę Nr 2 złożoną przez firmę:

Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie

za cenę brutto:221 703,90 zł

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto

Punktacja

ogółem

1

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
36-220 Jasienica Rosielna 208

242 467,00 zł

91,43

2

Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA
ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie

221 703,90 zł

100,00

3

BORS Hurtownia Spożywcza

ul. Piłsudskiego 52, 38-600 Lesko

258 611,10 zł

85,72

 

Żadnego Wykonawcy nie wykluczono, jak również żadnej oferty nie odrzucono.

Część Nr 4/2022 - Pieczywo

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę Nr 2 złożoną przez firmę:

SHU „HALICZ” Ustrzyki Dolne ul. 29 Listopada 38-700 Ustrzyki Dolne  za cenę brutto:124 490,10 zł

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto

Punktacja

ogółem

1

ITV Sp. z o.o. Piekarnia Miejsce Piastowe
ul. Dworska 20, 38-430 Piekarnia Miejsce Piastowe

126 508,73 zł

98,72

2

SHU „HALICZ” Ustrzyki Dolne ul. 29 Listopada

38-700 Ustrzyki Dolne

124 490,10 zł

100,00

 

Żadnego Wykonawcy nie wykluczono, jak również żadnej oferty nie odrzucono.

Część Nr 5/2022 – artykuły rybne i produkty mrożone

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę Nr 3 złożoną przez firmę:

JAWITA A. i J.BIAŁAS, L. i W LAMPART Spółka Jawna, ul. Mięsowicza 2a,
38-400 Krosno
 za  cenę brutto:57 279,70 zł

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto

Punktacja

ogółem

1

Widan Polska Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
ul. Jasińskiego 56b, 37-700 Przemyśl

66 356,96 zł

86,32

2

Firma Handlowo-Usługowa „GALLOD-HURT” Bronisław Kłósek Leszczyna 159, 32-733 Trzciana

60 108,40 zł

95,29

3

JAWITA A. i J.BIAŁAS, L. i W LAMPART Spółka Jawna, ul. Mięsowicza 2a,
38-400 Krosno

57 279,70 zł

 

100,00

 

Odrzucono jedną ofertę :FHU RAFMIX Rafał Iwanik,  Dźwiniacz Dolny 44, 38-700 Ustrzyki Dolne na podstawie art.226 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Część Nr 6/2022 – Owoce i warzywa

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę Nr 2 złożoną przez firmę:

Firma Handlowo-Usługowa ROTER Teresa Wójtowicz ul. Kolejowa 14, 38-700 Ustrzyki Dolne za cenę brutto:129 183,40 zł

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto

Punktacja

ogółem

1

BORS Hurtownia Spożywcza

ul. Piłsudskiego 52, 38-600 Lesko

139 077,00 zł

92,99

2

Firma Handlowo-Usługowa ROTER

Teresa Wójtowicz ul. Kolejowa 14, 38-700 Ustrzyki Dolne

129 183,40 zł

100,00

Żadnego Wykonawcy nie wykluczono, jak również żadnej oferty nie odrzucono.

        Uzasadniając dokonany wybór podaję, że wybrane oferty na poszczególne części zamówienia są najkorzystniejsze, oceny dokonano na podstawie kryteriów  zawartych
w SWZ - 100 % cena oferty. 

       Umowy na poszczególne części zamówienia mogą zostać zawarte z uwzględnieniem art. 577, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert przesłanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z 308 ust. 2, ustawy Pzp. po otrzymaniu niniejszego zawiadomienia.

Otrzymują:

1.Uczestnicy postępowania                                                                                                    Dyrektor

2.A/a                                                                                                                              Stanisław Leszega

 

Szczegóły ogłoszenia o wyniku postępowania znajdują się również na stronie miniPortal

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4b446f3d-5f4a-4549-94e8-f1f89354df46

Attachments:
Download this file (Informacja o wyborze ofert.pdf)Informacja o wyborze ofert.pdf[ ]1179 kBUpdate this file (Informacja o wyborze ofert.pdf)