Blue Flower

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

 

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

 

Nazwa i adres podmiotu publicznego

 

Dom Pomocy Społecznej w Moczarach, 38-700 Ustrzyki Dolne

 

Numer identyfikacyjny REGON

 

00127661000000

 

Stan w dniu 01.01.2021 r.

 

Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

 

Dane kontaktowe

 

E-mail sekretariatu podmiotu

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Telefon kontaktowy

 

134611107

 

Data

 

2021-03-18

 

Miejscowość

 

Moczary

 

Lokalizacja siedziby podmiotu

 

Województwo

 

WOJ. PODKARPACKIE

 

Powiat

 

Powiat bieszczadzki

 

Gmina

 

Ustrzyki Dolne (obszar wiejski)

 

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:

 

[ X ] 2) wojewody

 

 

Dział 1. Dostępność architektoniczna

 

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:

 

4

 

1.  Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?


 

Strona    1


[X]TAK

 

2.  Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?

 

[X]TAK

 

 

3.  Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?

 

[X]TAK

 

 

4.  Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?

 

[X]NIE

 

 

5.  Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?

 

[X]TAK

 

 

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

 

 

 

Dział 2. Dostępność cyfrowa

 

1.  Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

 

Liczba stron:

1

Liczba aplikacji:

0

 

 

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

 

ID a11y-url                                                      http://dpsmoczary.pl

 

ID a11y-status                                               [ X ] Zgodna

 

ID a11y-data-sporzadzenie                       2021-03-18

 

 

 

2.  Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności

 

Liczba stron:

0

Liczba aplikacji:

0

 

 

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:


 


 

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

 

 

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej

 

 

 

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 

1.  Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?


 

a. Kontakt telefoniczny

 

b. Kontakt korespondencyjny

 

c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych

 

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych

 

e. Przesyłanie faksów

 

f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online)

 

g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty

 

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)


 

[X]TAK

 

[X]TAK

 

[X]TAK

 

[X]TAK

 

[X]TAK

 

[X]NIE

 

[X]NIE

 

[X]NIE


 

 

2.  Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?

 

[X]NIE

 

 

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:

 

1

 

3.  Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

a. tekstu odczytywalnego maszynowo?

 

[X]TAK

 

b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?

 

[X]TAK

 

c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?

 

[X]NIE

 

 

4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze

 

Strona    3


szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?

 

[X]NIE

 

 

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

 

1.  Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby? [X]NIE

 

2.  Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?

 

[X]NIE

 

 

3.  Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?

 

[X]TAK

 

 

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

 

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu:

 

3

 

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego Uruchomiono dodatkowo 3 linie telefoniczne

 

4.  Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej? [X]NIE