Blue Flower

logo 

 

 Stowarzyszenie Rozwoju Domu Pomocy Społecznej w Moczarach

 opp1p     KRS: 0000229803 

Podkarpacki Bank Spółdzielczy: 21 8642 1012 2003 1203 7223 0001 

NIP: 689-119-24-28 

REGON: 180026296 

Adres: Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 Nasze aktualne dane w Krajowym Rejestrze Sądowym 

 Stowarzyszenie Rozwoju Domu Pomocy Społecznej w Moczarach powstało w 2005 roku a w roku 2007 uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Działalność stowarzyszenia to wspieranie i rozwój Domu Pomocy Społecznej w Moczarach, wspieranie i propagowanie pomocy społecznej na rzecz ogółu społeczności ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz potrzebujących pomocy.

Działalność statutowa nieodpłatna to przede wszystkim wzbudzanie wśród organizacji, instytucji i społeczeństwa poczucia odpowiedzialności za społeczność lokalną ludzi będących w potrzebie, głównie mieszkańców Domu w Moczarach, propagowanie metod poszukiwania sponsorów oraz rozwijanie inicjatywy w zakresie pozyskiwania funduszy na działalność DPS w Moczarach, doradztwo i pomoc organizacyjno-rzeczowa oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością stowarzyszenia. Poszukiwanie sponsorów, darczyńców i fundatorów jest potrzebne przede wszystkim dla pozyskania wkładu własnego do składanych wniosków i projektów konkursowych o dotację do instytucji oraz organizacji międzynarodowych, zagranicznych i krajowych.

Od początku swego istnienia Stowarzyszenie skutecznie realizuje zadania przy pomocy pozyskanych środków finansowych z napisanych projektów konkursowych takich jak:

  • „Wyjazd na Krakowskie Spotkania Artystyczne Gaudium połączony ze zwiedzaniem Krakowa dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 01-04 października 2007r.”,
  • „Integracyjne warsztaty twórcze osób niepełnosprawnych Lublin-Kazimierz Dolny -2008r,”
  • „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej na terenach wiejskich -2009r.”,
  • „Aktywizacja lokalnej przedsiębiorczości w powiecie bieszczadzkim" w ramach programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej-Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu-2010r.
  • W 2011 rok Stowarzyszenie zrealizowało zadanie publiczne - konkursowe ogłoszone przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie: promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego - tytuł zadania -„Aktywni wirtualnie i społecznie”.
  • „Aktywizacja i integracja, zadowolenie i satysfakcja” to projekt konkursowy zrealizowany w 2012 r. w ramach zadania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pt.: „Promowanie aktywności osób z zaburzeniami psychicznymi w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego”
  • 2013/2014 Projekt dofinansowany przez Szwajcarsko-Polski Programu Współpracy w obszarze tematycznym: Inicjatywy na rzecz rozwoju regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych - Alpy Karpatom - projekt na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich południowych obszarów województwa podkarpackiego pt.: „Orkiszowa Pajda z Moczar”.

 

 Obecnie w okresie od marca 2018 do lutego 2020 Stowarzyszenie realizuje projekt  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 .Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. RPPK.08.03.00-18-0084/17

Strona projektu:  http://dowo.org.pl 

 

------------------------------------------------------------------------
AKTUALNOŚCI

------------------------------------------------------------------------

Informacja o  Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w dniu 09.06.2023r. Pobierz

 

 

 

 

 

Attachments:
Download this file (Walne2023.pdf)Walne zebranie 23.06.2023[Walne zebranie 23.06.2023]36 kBUpdate this file (Walne2023.pdf)