Blue Flower

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja: na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2017 poz.1579 ze zm.).

Otwarcie ofert w dniu 11.12.2017 r. - Przetarg nieograniczony: 
"DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO W ROKU 2018 W ILOŚCI SZACUNKOWEJ 170 000 LITRÓW”

1.     "BEMAR" spółka z.o., 44-101 Gliwice, ul. Świętokrzyska 2, za cenę brutto 474.300,00 zł , cena 1 l oleju opałowego 2,79 zł.

2.     ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY „MIXPOL” MICHULEC PAWEŁ,34 – 325 Łodygowice, ul. Kasztanowa 33 , za cenę brutto 482 800,00 zł , cena 1 l oleju opałowego 2,84 zł.

 

Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 480 000,00 PLN.