Blue Flower

Moczary,  dnia 08.09.2016r.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

   Działając na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 000 euro w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach zawiadamia się, że w postępowaniu zapytanie ofertowe
 
p.n. „ Wymiana drzwi do pokoi mieszkalnych  i pomieszczeń sanitarnych w budynkach nr 1, 3 i 4 oraz roboty remontowe łazienek i korytarzy tych budynków w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach” została wybrana oferta nr 1 złożona przez  „Nigra” Agata Węgrzyn-Borek, Ustrobna 313, 38-406 Odrzykoń

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą spośród 2 złożonych ofert.

Wartość oferty wynosi: 62 262,11zł netto  (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt dwa złote 11/100)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attachments:
Download this file (informacje o wyborze.pdf)informacje o wyborze.pdf[ ]212 kBUpdate this file (informacje o wyborze.pdf)