Drukuj

Moczary,  dnia 30.11.2016r.

Numer sprawy : DPS.DAG.ZP.4.16       

INFORMACJA  O WYBORZE OFERTY

                Działając na podstawie art. 92 ustawy -Prawo zamówień publicznych zawiadamia się, że
w postępowaniu na  zamówienie publiczne na Dostawę oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w roku 2016 została wybrana niżej

 

wymieniona oferta:

Oferta oznaczona nr 4 złożona przez:

ARGE Paliwa sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 22A, 30-552 Kraków

(podać nazwę i adres wykonawcy)

Dane wybranej oferty:

Cena brutto: 2,56 , termin dostawy : 1 dzień  
wykonanie zamówienia Rok 2017  Liczba uzyskanych punktów: 100

(podać dane składowe oferty)

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto

Termin dostawy

Punktacja

ogółem

1

Firma  TANKPOL B. i R. Mosio Sp. j., 33-230 Szczucin ,
 ul. Piłsudskiego 54

2,58

1 dzień

99,26

2

EXTRANS Zbigniew Szeliga, 39-120 Sędziszów Młp,
 ul. Słowackiego 9

2,58

1 dzień

99,26

3

Firma  ZUH Mixpol Michulec Paweł, ul. Kasztanowa 33,
 34-325 Łodygowice

2,61

1 dzień

98,18

5

BEMAR sp.zo.o. , ul. Świętokrzyska 2, 44-101 Gliwice

2,60

1 dzień

98,54

 

 

UZASADNIENIE

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie
 z kryteriami oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny . Oferta najkorzystniejsza  w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp.

 

 

Attachments:
Download this file (SKMBT_C20316113015530.pdf)SKMBT_C20316113015530.pdf[ ]290 kBUpdate this file (SKMBT_C20316113015530.pdf)