Update Attachment File: '06 - wykaz osób - załącznik nr 6.doc'

Update attachment for Article: 'DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2019 w ilości szacunkowej 170 000 litrów- Unieważnienie Postępowania'

Normal update

Last modified on 2018-12-03 10:29 by: Administrator