Update Attachment File: 'Załaczniki_do_SIWZ_ROBOTY_REMONTOWE_DPS_2016.PDF'

Update attachment for Article: 'DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH OGŁASZA ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE'

          Normal update

NOTE: Enter URL with 'http...' prefix; otherwise the URL is presumed to be relative.

Last modified on 2016-07-14 12:04 by: Administrator