Drukuj

Szczegóły  w zakładce zamówienia publiczne - 2016 

http://dpsmoczary.pl/index.php/przetargi/20-przetargi2016/93-ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-przetarg-na-dostawe-oleju

Z powodu na niezauważenie błędu w dokumencie "siwz" w pt.10.8" Wykonawca będzie wystawiał faktury opierając się na cenach hurtowych obowiązujących na dzień 18.11.2016 r. godz. 10.00 (dostępnych na stronie internetowej producenta) w temp. referencyjnej 15° C, pomniejszonych o zaproponowany rabat, wskazany w formularzu cenowym.  Rabat musi uwzględniać w szczególności, lecz nie wyłącznie wahania gęstości między temp. 15° C, a temp. wydania i dostawę towaru do Zamawiającego." oraz w dokumencie "umowa"

Dokument został zmieniony.

Za Wykradziony błąd przepraszamy.