Blue Flower

Moczary,  dnia 08.08.2016r.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Działając na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 000 euro w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach zawiadamia się, że w postępowaniu zapytanie ofertowe p.n. WYMIANA CENTRALI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ 16 LINI W DPS MOCZARY  DYŻURKA  została wybrana oferta nr 3  złożona przez  Q-BAL Technologie sp. z o.o, 38-400 Krosno, ul. Czajkowskiego 70/101

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą spośród 3  złożonych ofert. 

Wartość oferty wynosi: 7776 ( słownie : siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych )

 

Attachments:
Download this file (informacja o wyborze.pdf)informacja o wyborze.pdf[ ]190 kBUpdate this file (informacja o wyborze.pdf)