Blue Flower

Szczegóły zapytania w zakładce zamówienia publiczne - 2016 

http://www.dpsmoczary.pl/index.php/przetargi/20-przetargi2016/78-drugie-zapytanie-ofertowe-regulaminowe-na-roboty-remontowe