Blue Flower

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisku urzędnicze 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Moczarach ogłasza wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

http://bip.bieszczadzki.pl/strona-545-informacje_o_wyniku_naboru_na_wolne.html