Blue Flower

Dyrektor  Domu Pomocy Społecznej w Moczarach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze służb BHP.

 

Oferty  w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs na stanowisko służb BHP w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”, należy składać osobiście w sekretariacie lub przesłać drogą pocztową na adres Dom Pomocy Społecznej w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne w terminie do dnia 26 kwietnia 2016 r. (decyduje data wpływu do sekretariatu Domu Pomocy Społecznej w Moczarach). 

 http://bip.bieszczadzki.pl/strona-533-nabor_na_stanowisko_urzednicze.html

Attachments:
Access this URL (http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com)JimmiXS[JjDQhm http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com]0 kBUpdate this file ()