Blue Flower

DPS.ZP.261.4.2023                                                                              Moczary,11.08.2023 r.

 

 

                                                    INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

                                                   w dniu 11.08.2023 r.

            Na zadanie: Wykonanie inwentaryzacji budowlanej oraz projektu architektoniczno- budowlanego na przebudowę budynków nr 42,43,44 i 44a Domu Pomocy Społecznej w Moczarach.

 

Na realizację zamówienia Zamawiający przeznacza kwotę 130 000 zł /brutto/

W wyniku zapytania ofertowego w określonym przez Zamawiającego czasie wpłynęły oferty:

1.     Jasińska Malec – Architekci Agata Jasińska-Malec ul. Rydlówka 42/1,
30-363 Kraków , cena za zamówienie – 114 390,00 zł / brutto/

2.     F.P.H.U. KBI-PROJEKT Piotr Jurczak, ul. Krakowska 4, 34-480 Jabłonka  

cena za zamówienie – 104550,00 zł /brutto/

                                                                                            

 

 

 

                                                                                         Przewodniczący Komisji

                                                                                              Krzysztof Gąsior