Blue Flower

 

 

                                                                                                                                                                            Moczary,11.09.2023r.

 

 

                                                                             INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO

Zadanie: Wykonanie Inwentaryzacji budowlanej oraz projektu budowlanego na przebudowę budynków nr 42,43,44 i 44 a Domu Pomocy Społecznej w Moczarach.

Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia wynosi  130 000,00 zł/brutto

 

 

 

 

 

Wyk. Krzysztof Gąsior