Blue Flower

Informacja z otwarcia ofert w dn. 23.11.2021 r.

–  Przetarg nieograniczony 

na zadanie: "Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach"

 

 

Szczegóły znajdują się na stronie miniPortal:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4b446f3d-5f4a-4549-94e8-f1f89354df46

 

oraz w załączniku