Blue Flower

Szczegóły postępowania znajdują się na stronie miniPortal

 

Tytuł/nazwa postępowania

Dostawa artykułów żywnościowych dlaDomu Pomocy Społecznej w Moczarach

Identyfikator postępowania

4b446f3d-5f4a-4549-94e8-f1f89354df46

 Tryb

Przetarg nieograniczony

 Status

Opublikowane

 Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny

2021/BZP 00264706/01

 Adres strony WWW 

https://miniportal.uzp.gov.pl/

Adres strony WWW postępowania

 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4b446f3d-5f4a-4549-94e8-f1f89354df46

 Adres strony WWW do instrukcji postępowania

https://www.youtube.com/watch?v=9RAXQt82OY8

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje