Blue Flower

DPS.ZP.261.6.2021                                                                     Moczary dn. 26.10.2021 r.

       

 

Informacja z otwarcia ofert

na zadanie: Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Domu   Pomocy Społecznej
                     w Moczarach

Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zawiadamia, że:

Otwarcie ofert odbyło się w dn. 26.10.2021 r. o godz.1015 poprzez platformę
Mini Portal.

Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę:
660 000,00 zł brutto

 W przedmiotowy postępowaniu złożono jedną ofertę:

 

Oferta Nr 1 – EXTRANS Zbigniew Szeliga, ul. Słowackiego 9,
39-120 Sędziszów Małopolski cena oferty –  627792,00          zł / brutto/,
cena netto –  510400,00 zł za 160000 l oleju opałowego lekkiego.

 

 

Krzysztof Gąsior- Przewodniczący komisji

tel. 134611107

 

lub

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/705ce272-e9d0-4345-8dcc-c408876e554f