Blue Flower

Szczegóły postępowania znajdują się na stronie miniPortal

 

Tytuł/nazwa postępowania

Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach

Identyfikator postępowania

705ce272-e9d0-4345-8dcc-c408876e554f

 Tryb

Przetarg nieograniczony

 Status

Opublikowane

 Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny

2021/BZP 00227913/01

 Adres strony WWW 

https://miniportal.uzp.gov.pl/

Adres strony WWW postępowania

 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/705ce272-e9d0-4345-8dcc-c408876e554f

 Adres strony WWW do instrukcji postępowania

https://www.youtube.com/watch?v=9RAXQt82OY8

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje