Blue Flower

DOM   POMOCY   SPOŁECZNEJ   W   MOCZARACH

Informuje o naniesieniu zmian w następujących zadaniach które znajdują się w załączniku nr. 4(szczegółowy przedmiot zamówienia) :

Artykuły  ogólnospożywcze                                                                      zadanie nr.2/2017

2.      Artykuły  mięsne  i wędliniarskie                                                 zadanie nr.3/2017

3.      Artykuły  mleczarskie                                                                        zadanie nr.5/2017

5.      Mrożonki                                                                                                  zadanie nr.7/2017

 

6.      Artykuły  rybne                                                                                     zadanie nr.8/2017

      Za wszystkie zmiany przepraszamy !!!

Szczegóły znajdują się w zakładce zamówień publicznych

http://dpsmoczary.pl/index.php/przetargi/20-przetargi2016/95-dom-pomocy-spolecznej-w-moczarach-oglasza-przetarg-nieograniczony-na-dostawe-artykulow-zywnosciowych