Blue Flower

 Obchody Jubileuszu 35-lecia istnienia Domu Pomocy Społecznej w Moczarach

Uroczystość odbyła się w dniu 16 czerwca 2023 roku o godzinie 11:00

              Program uroczystości rozpoczęła Msza Święta Odpustowa ku czci Najświętszego Serca Jezusowego odprawiana przez Ks. Dziekana Romana Szczupaka Proboszcz Parafii Św. Józefa Robotnika w Ustrzykach Dolnych oraz Ks. Józefa Ślusarczyka Proboszcza Parafii p.w. Matki Boskiej Bieszczadzkiej przy ul. Jasień a także przy udziale Ks. Jana Wroniewicza Kapelana DPS w Moczarach.

Następnie odbyła się część oficjalna z uroczystym powitaniem Gości przez Stanisława Leszegę Dyrektora DPS w Moczarach zakończona uroczystym obiadem dla wszystkich uczestników uroczystości.

Potem były występy artystyczne z atrakcjami, grill i zabawa, gdzie występowali Pan Marek Sokół Dyrektor GOK Lutowiska wraz ze swoim zespołem „Połoniny” z Lutowisk oraz mieszkańcy DPS w Moczarach.

W uroczystości uczestniczyli:

Pan Marek Andruch Starosta Bieszczadzki

Pan Artur Woźny Wicestarosta Bieszczadzki

Pan Krzysztof Mróz Wójt Gminy Lutowiska 

Pan Bogdan  Kochanowicz Wójt Gminy Czarna

Pan Robert Gęborys Komendant Powiatowy Policji w Ustrzyki D.

Pan Emil Szmyd Komendant Powiat. Straży Pożarnej w Ustrzyki D.

Pani Barbara Pasionek Sekretarz Powiatu Bieszczadzkiego w Ustrzykach D.

Pani Magdalena Wojtasik Dyrektor  PCPR w Ustrzykach D.

Pani Wioletta Czarnecka Dyrektor NZOZ Moczary.

Miasto i Gminę Ustrzyki Dolne reprezentowały Pani Agnieszka Konopelska i Małgorzata Lejowska

Goście z Sambora z Panią Nadyja Yarema na czele Samborska Organizacja Osób Niepełnosprawnych. 

Licznie przybyli goście z zaprzyjaźnionych Domów Pomocy Społeczne z Województwa Podkarpackiego:  

Pani Dyrektor Jadwiga Lis z DPS Huwniki wraz z delegacją

Pani Dyrektor Lidia Cyparska z DPS Brzozów wraz z delegacją

Pani Dyrektor Marta Misiołek z DPS Folusz wraz z delegacją        

Pani Dyrektor Magdalena Słyś z DPS Krosno Nr 1 wraz z delegacją

Pani Dyrektor Renata Matejek-Hoc z DPS Krosno Nr 2 wraz z delegacją

Pan Dyrektor Tomasz Półchłopek z DPS Iwonicz dla Dorosłych wraz z delegacją

Pani Dyrektor Halina Krysa z DPS Ruda im. Świętego Jana Pawła II wraz z delegacją

Pani Dyrektor Lucyna Basta z DPS Rzeszów ul. Załęska wraz z delegacją

Pan Dyrektor Wiesław Wołoszyn z DPS Rzeszów ul. Sucharskiego wraz z delegacją

Pani Lidia Sochań Kierownik WTZ Ustrzyki D. wraz z delegacją

W imprezie brali również udział pracownicy i mieszkańcy DPS w Moczarach jako gospodarze uroczystości a także pracownicy emerytowani

Pani Danuta Gilewska

Pani Zofia Żurawska

Pani Leokadia Fal

Pani Jadwiga Widomska

Pan Józef  Daszkiewicz

Pani Elżbieta Koncewicz-Daszkiewicz

Pani Weronika Terpiłowska-Rumiankowska

Pani Janina  Wołoszyn

Pani Krystyna Babiarz

 

Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za obecność na uroczystości, przekazane życzenia i dobrą zabawę! 

 

 

 


 

Dnia 16.11.2022 r. odbyła się wycieczka mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Moczarach do Mucznego i Tarnawy Wyżnej.

Mieszkańcy Spacerowali drewnianymi pomostami Trofowisk podziwiając i poznając przyrodę oraz występujące na danym terenie gatunki zwierząt i roślin.

Kolejnym punktem było zwiedzanie Pawilonu Edukacyno-Wystawowego, który znajduje się W Centru Promocji Leśnictwa w Mucznem.

Dzięki Panu Adamowi Szmiłyk dowiedzieliśmy się więcej o gatunkach i życiu zwierzat występujących na terenie Bieszczad.

Artrakcją więczącą wycieczkę było się do Zagrody Pokazowej Żubrów gdzie można było opserwować te ogromne zwierzęta.

 

Bardzo dziękujemy Pani Ewelinie Baran oraz Panu Adamowi Szmiłyk za miłe przyjęcie oraz mamy nadzieję na dalszą współpracę.

 

  


 

Dnia 30.10.2022 r. odbyła się wycieczka mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Moczarach na Połoninę Wetlińską oraz do Schronu Turystycznego

„ Chatka Puchatka II”. 

Serdeczne Podziękowania dla Dyrekcji

 

Bieszczadzkiego Parku Narodowego Ośrodka Edukacji Ekologicznej

za nieodpłatne zezwolenie na wyjście na Połoninę Wetlińską

oraz bezpłatnego skorzystania z parkingu.

 

 

Dziękujemy ‼‼

 


 

  

W dniu 24.06. 2022 r. w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach odbyła się uroczystość odpustowa ku czci Najświętszego Serca Jezusowego, bo pod tym wezwaniem jest poświęcona Kaplica Domu. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11; 00 Mszą Świętą koncelebrowaną przez Proboszcza Sanktuarium Matki Bożej Rudeckiej Królowej Bieszczadzkiej w Jasieniu ks. Józefa Ślusarczyka CSMA i Kapelana DPS w Moczarach ks. Jana Wroniewicza CSMA. W czasie uroczystości modlono się w intencji zmarłych mieszkańców i pracowników Domu, o pomyślność dla żyjących i o pokój na świecie a szczególnie w Ukrainie. W uroczystości uczestniczyli goście z Ukrainy pod przewodnictwem Nadyji Jaremy szefową „Samborska Organizacja Osób Niepełnosprawnych Lwowskiego Obwodowego Stowarzyszenia Ogólnoukraińskiej Organizacji Związku Osób Niepełnosprawnych Ukrainy”. Byli obecni również Wójt Gminy Czarna Bogdan Kochanowicz, Wicestarosta Powiatu Bieszczadzkiego Artur Woźny, Sekretarz Powiatu Bieszczadzkiego Barbara Pasionek, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych Magdalena Wojtasik oraz mieszkańcy i pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Moczarach. Po uroczystej Mszy św. Wszyscy uczestnicy zjedli świąteczny obiad i oglądnęli mecz piłki nożnej mieszkańców Domu. Około godziny 16; 00 rozpoczęła się zabawa taneczna przy grillu, która trwała do wieczora. Przy tej okazji została przekazana dla Gości z Ukrainy pomoc humanitarna ufundowana przez Wójta Gminy Czarna Bogdana Kochanowicza, Starostę Powiatu Bieszczadzkiego Marka Andrucha i Wicestarostę Powiatu Bieszczadzkiego Artura Woźnego. Serdecznie dziękuję Wszystkim za obecność na uroczystości – w imieniu pracowników i mieszkańców Domu Pomocy Społeczne w Moczarach - Stanisław Leszega

 

 


 

  

 


 

Zarządzenie Nr 9/2021
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Moczarach
z dnia 16 grudnia 2021 r.

 

w sprawie wdrożenia regulaminu procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

Wdrażam w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach procedurę zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń, w brzmieniu określonym
w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi samodzielnej sekcji - Kadrowej, Głównej Księgowej, Kierownikowi Bloków Nr 3 i 7 oraz 1 i 4 i Kierownikowi Administracyjno – Gospodarczemu, Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

2. Pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Moczarach zobowiązani są do zapoznania się
z procedurą i podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z jej przepisami. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega konsultacjom z zakładową organizacjom związkową.

 

Szczegóły ogłoszenia znajdują się

w zakładce „ aktualnośći”

 

http://dpsmoczary.pl/index.php/aktualnosci/270-zarzadzenie-nr-9-2021-dyrektora-domu-pomocy-spolecznej-w-moczarach-z-dnia-16-grudnia-2021-r-w-sprawie-wdrozenia-regulaminu-procedury-zglaszania-przypadkow-nieprawidlowosci-oraz-ochrony-osob-dokonujacych-zgloszen

 

oraz na stronie BIP

 

 

http://bip.bieszczadzki.pl/strona-2177-zarzadzenie_nr_9_2021_dyrektora_domu.html

       


 

 


 

 


 

Dom Pomocy Społecznej w Moczarach jest Domem przeznaczonym dla osób przewlekle psychicznie chorych i  zapewnia całodobową opiekę dla 146 osób.

Dom jest jednostką organizacyjną Powiatu Bieszczadzkiego.

 Dom nasz zapewnia:

  • odpowiednie warunki mieszkaniowe (pokoje 1-,2-,3-osobowe)
  • wyżywienie: 4 posiłki dziennie z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych
  • pomoc w podstawowych czynnościach (toaleta, ubieranie, karmienie,kąpanie, załatwianie potrzeb fizjologicznych)
  • pomoc w załatwianiu spraw osobistych a w szczególności w czytaniu i pisaniu listów,kontaktach z instytucjami (ZUS, Sąd, itp.), zakupach,utrzymywaniu kontaktu z rodziną.
  • korzystanie z podstawowej opieki zdrowotnej świadczonej przez lekarzy pierwszego kontaktu z Ustrzyk Dolnych
  • opiekę lekarza psychiatry,psychologa
  • osprzęt ortopedyczny mieszkańcy uzyskują w ramach uprawnień w Wojewódzkiej Poradni Zaopatrzenia Ortopedycznego w Rzeszowie
  • leki i artykuły sanitarne
  • zabiegi rehabilitacyjne 
  • zajęcia terapii zajęciowej: muzycznej, kulinarnej  i rękodzieła artystycznego 

Dom Pomocy Społecznej w Moczarach umożliwia również praktyki religijne zgodnie z wyznaniem. Mieszkańcy mogą korzystać z biblioteki i codziennej prasy. Dla mieszkańców corocznie organizuje się imprezy kulturalne, turystyczne i sportowe. Wykwalifikowana kadra domu zapewniająca całodobową opiekę ułatwia również mieszkańcom kontakty z rodziną i społecznością lokalną.

 

 

Miesięczny, średni koszt utrzymania mieszkańca w naszym Domu jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 Aktualny miesięczny koszt utrzymania mieszkańca (od 01.03.2022)wynosi: 4.664,51 zł

 


 

 


 


 

 


 

Dom Pomocy Społecznej w Moczarach informuję, że w ramach grantu projektu pn. „Lepsze Jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczących w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet inwestycyjny na wsparcie Domów Pomocy Społecznej  z terenu województwa podkarpackiego            w działaniach profilaktycznych oraz łagodzenia skutków pandemii   wywołanej   wirusem    SARS-COV-2

W dniu 07.09.2020 r. podpisał umowę pomiędzy „ Grantodawcą” Województwem Podkarpackim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie reprezentowanym przez Dyrektora Jerzego Jęczmienioka a „Wnioskodawcą” Powiatem Bieszczadzkim reprezentowanego przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Moczarach  Stanisława Leszega                o powierzenie grantu   na kwotę  520 000,00 zł pn. Projekt „Lepsze Jutro” w DPS w Moczarach.

 

               DYREKTOT REGIONALNEGO OŚRODEKA                             DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

               POLITYKI SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE                                                 W MOCZARACH 

                     JERZY JĘCZMIENIONKA                                                              STANISŁAW LESZEGA