Blue Flower

DPS.ZP.261.1.2020                                                             Moczary dn. 23.01.2020 r.

       

 

 

Informacja z otwarcia ofert

w dn. 23.01.2020 r. – Przetarg nieograniczony

na zadanie:Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach – artykuły mięsne”

 

Na podstawie art.86 ust. 5 ustawy z dn.29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 tekst jedn.).

1.    Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę:

55 765,14 zł / brutto/

 

2.    Oferta w złożona w terminie:

PEX-JAN Produkcja Wędlin i Mięsa, Usługi Rolniczo-Transportowe,
ul. 29 Listopada 46, 38-700 Ustrzyki Dolne - cena brutto 74 676,11 zł.

 

 

Krzysztof Gąsior- Przewodniczący komisji

tel. 134611107