Drukuj

DPS.ZP.261.1.2020                                                                        Moczary,08.01.2020 r.

 

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Moczarach

ogłasza przetarg nieograniczony  o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.
„Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej
w Moczarach – artykuły mięsne”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych
(wraz z rozładunkiem) dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach – artykuły mięsne.

Rodzaj zamówienia: Dostawa

Termin upływu składania ofert : 23.01.2020 r. godz.1000

Termin otwarcia ofert: 23.01.2020 r. godz.1030

 

 

 

                                                                                                                 Dyrektor

                                                                                                   mgr Stanisław Leszega

Attachments:
Download this file (przetarg ogł.doc)przetarg ogł.doc[ ]26 kBUpdate this file (przetarg ogł.doc)
Download this file (specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowieniaDostawa artykułów żywnościowych 2020 (1).doc)specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowieniaDostawa artykułów żywnościowych 2020 (1).doc[ ]210 kBUpdate this file (specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowieniaDostawa artykułów żywnościowych 2020 (1).doc)
Download this file (załącznik nr 1 - oferta DPS.doc)załącznik nr 1 - oferta DPS.doc[ ]44 kBUpdate this file (załącznik nr 1 - oferta DPS.doc)
Download this file (załącznik nr 2 - oświadczenie.doc)załącznik nr 2 - oświadczenie.doc[ ]27 kBUpdate this file (załącznik nr 2 - oświadczenie.doc)
Download this file (Załącznik Nr 3.doc)Załącznik Nr 3.doc[ ]52 kBUpdate this file (Załącznik Nr 3.doc)
Download this file (załącznik nr 4 - wzór informacji o powiązaniach kapitałowych.doc)załącznik nr 4 - wzór informacji o powiązaniach kapitałowych.doc[ ]48 kBUpdate this file (załącznik nr 4 - wzór informacji o powiązaniach kapitałowych.doc)
Download this file (załącznik nr 5 - wzór umowy DPS Dostawa żywności-pop.doc)załącznik nr 5 - wzór umowy DPS Dostawa żywności-pop.doc[ ]79 kBUpdate this file (załącznik nr 5 - wzór umowy DPS Dostawa żywności-pop.doc)
Download this file (ZP400PodgladOpublikowanego.html - BZP.pdf)ZP400PodgladOpublikowanego.html - BZP.pdf[ ]150 kBUpdate this file (ZP400PodgladOpublikowanego.html - BZP.pdf)