Blue Flower

Moczary dn. 14.12.2018 r.

Znak sprawy: DPS.ZP.261.1.2019             

Informacja z otwarcia ofert

 

Szanowni Państwo Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) przekazuje poniżej informację z otwarcia ofert: na sprzedaż i dostawę artykułów spożywczych na okres: od 01.01.2019 do 31.12. 2019.

1.    Na sfinansowanie zamówienia przeznaczono (kwoty brutto):

 

·         Zad. nr 1/2019 – artykuły ogólnospożywcze – 112 800 zł

·         Zad. nr 2/2019  – artykuły mięsne – 55 200 zł

·         Zad. nr 3/2019  – artykuły wędliniarskie – 74 400 zł

·         Zad. nr 4/2019  – artykuły mleczarskie – 168 000 zł

·         Zad. nr 5/2019  – pieczywo – 81 600 zł

·         Zad. nr 6/2019  – mrożonki – 19 200 zł

·         Zad. nr 7/2019  – ryby – 28 080 zł

·         Zad. nr 8/2019  – owoce i warzywa – 129 600 zł

 

2.    Oferty w terminie złożyli:

Dla zadania nr 1/2019:

a)     FHU ROTER, TERESA WÓJTOWICZ, UL. KOLEJOWA 14, 38 -700 USTRZYKI DOLNE
cena brutto – 133 193,08 ZŁ

Dla zadania nr 2/2019:

a)     PEX-JAN, JAN SZCZĘSNY, PRODUKCJA WĘDLIN I MIĘSA, UL. 29 LISTOPADA 46, 38 – 700 USTRZYKI DOLNE
cena brutto – 64 630,89 ZŁ

Dla zadania nr 3/2019:

a)     PEX-JAN, JAN SZCZĘSNY, PRODUKCJA WĘDLIN I MIĘSA, UL. 29 LISTOPADA 46, 38 – 700 USTRZYKI DOLNE
cena brutto – 97 496,76 ZŁ

Dla zadania nr 4/2019:

a)     SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA, UL. LUDOWA 122, 18 – 020 WYSOKA MAZOWIECKA
cena brutto – 141 293,00 ZŁ

Dla zadania nr 5/2019:

a)     SPÓŁDZIELNIA HANDLOWA USŁUGOWA  „HALICZ” , UL. 29 LISTOPADA 35, 38 -700 USTRZYKI DOLNE
cena brutto – 76 721,40 ZŁ

b)     ITV SP. Z.O.O.PIEKARNIA MIEJSCE PIASTOWE, UL. DWORSKA 20, 38 – 430 MIEJSCE PIASTOWE
cena brutto – 70 354,65 ZŁ

Dla zadania nr 6/2019:

a)     FHU RAFMIX , RAFAŁ IWANIK, DZWINIACZ DOLNY 44, 38 -700 USTRZYKI DOLNE
cena brutto – 16 116,00 ZŁ

b)     WIDAN POLSKA Sp. z o.o SPÓŁKA KOMANDYTOWA  UL. JASIŃSKIEGO 56B, 37-700 PRZEMYŚL

cena brutto – 17 913,74 ZŁ 

c)     GALLOD HURT - BRONISŁAW KŁÓSEK, LESZCZYNA 159, 32 – 733 TRZCIANA

cena brutto – 15 489,93 ZŁ

d)     PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „MATEO” STANISŁAW CABAJ UL. METALOWCÓW 33, 39-200 DĘBICA
cena brutto – 17 979,94 ZŁ

Dla zadania nr 7/2019:

a)     GALLOD HURT - BRONISŁAW KŁÓSEK, LESZCZYNA 159, 32 – 733 TRZCIANA

cena brutto – 25 456,20 ZŁ

b)     FHU RAFMIX , RAFAŁ IWANIK, DZWINIACZ DOLNY 44, 38 -700 USTRZYKI DOLNE
cena brutto – 25 852,00 ZŁ

c)     PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „MATEO” STANISŁAW CABAJ UL. METALOWCÓW 33, 39-200 DĘBICA
cena brutto – 23 793,53 ZŁ

d)     WIDAN POLSKA Sp. z o.o SPÓŁKA KOMANDYTOWA  UL. JASIŃSKIEGO 56B, 37-700 PRZEMYŚL

cena brutto – 32 280,68 ZŁ 

Dla zadania nr 8/2019:

a)     FHU ROTER, TERESA WÓJTOWICZ, UL. KOLEJOWA 14, 38 -700 USTRZYKI DOLNE
cena brutto – 132 830,85 ZŁ