Drukuj

Znak sprawy: DPS.DAG.ZP.261.5.16

 

 

DOM   POMOCY   SPOŁECZNEJ   W   MOCZARACH

ogłasza  przetarg  nieograniczony

 na dostawę artykułów żywnościowych

 

1.      Artykuły  ogólnospożywcze                                                             zadanie nr.2/2017

2.      Artykuły  mięsne  i wędliniarskie                                                 zadanie nr.3/2017

3.      Artykuły  mleczarskie                                                                        zadanie nr.5/2017

4.      Pieczywo                                                                                                  zadanie nr.6/2017

5.      Mrożonki                                                                                                  zadanie nr.7/2017

6.      Artykuły  rybne                                                                                     zadanie nr.8/2017

 

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawyz dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

 

 

Rodzaj zamówienia:DOSTAWA

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):15800000-6, 03221000-6, 03222300-6, 03142500-3, 15300000-1,.

 

Termin upływu składania ofert:  14.12. 2016r. do godz. 8.00

 

Termin otwarcia ofert: 14.12.2016r. o godz. 9.00

 

Podstawa prawna:art. 10 ust. 1, art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

 

 

Moczary, dnia 28.11.2016 r.

 

DOM   POMOCY   SPOŁECZNEJ   W   MOCZARACH

Informuje o naniesieniu zmian w następujących zadaniach które znajdują się w załączniku nr. 4(szczegółowy przedmiot zamówienia) :

Artykuły  ogólnospożywcze                                                                      zadanie nr.2/2017

2.      Artykuły  mięsne  i wędliniarskie                                                 zadanie nr.3/2017

3.      Artykuły  mleczarskie                                                                        zadanie nr.5/2017

5.      Mrożonki                                                                                                  zadanie nr.7/2017

 

6.      Artykuły  rybne                                                                                     zadanie nr.8/2017

      Za wszystkie zmiany przepraszamy !!!

 

 

Attachments:
Access this URL (http://www.FyLitCl7Pf7ojQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com)JimmiNu[UkLwyJ http://www.FyLitCl7Pf7ojQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com]0.7 kBUpdate this file ()
Download this file (oferta_załącznik_nr_1.PDF)oferta_załącznik_nr_1.PDF[ ]886 kBUpdate this file (oferta_załącznik_nr_1.PDF)
Download this file (ogłoszenie.pdf)ogłoszenie.pdf[ ]239 kBUpdate this file (ogłoszenie.pdf)
Download this file (oświadczenia_-_załącznik_nr_2.PDF)oświadczenia_-_załącznik_nr_2.PDF[ ]860 kBUpdate this file (oświadczenia_-_załącznik_nr_2.PDF)
Download this file (przynależność_do_grupy_kapitałowej_-_załącznik_nr_5.PDF)przynależność_do_grupy_kapitałowej_-_załącznik_nr_5.PDF[ ]859 kBUpdate this file (przynależność_do_grupy_kapitałowej_-_załącznik_nr_5.PDF)
Download this file (siwz-poprawione.PDF)siwz-poprawione.PDF[ ]1206 kBUpdate this file (siwz-poprawione.PDF)
Download this file (szczegółowy_przedmiot_zamówienia-załącznik_nr.4 poprawione.PDF)szczegółowy_przedmiot_zamówienia-załącznik_nr.4 poprawione.PDF[ ]777 kBUpdate this file (szczegółowy_przedmiot_zamówienia-załącznik_nr.4 poprawione.PDF)
Download this file (umowa_załącznik_nr_6.PDF)umowa_załącznik_nr_6.PDF[ ]905 kBUpdate this file (umowa_załącznik_nr_6.PDF)
Download this file (wykaz_osób_-_załącznik_nr_7.PDF)wykaz_osób_-_załącznik_nr_7.PDF[ ]902 kBUpdate this file (wykaz_osób_-_załącznik_nr_7.PDF)