Update Attachment File: '1.Zarządzenie Nr 9-2021 do Regulaminu zgłaszania nieprawidłowości.pdf'

Update attachment for Article: 'Zarządzenie Nr 9/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Moczarach z dnia 16 grudnia 2021 r. - w sprawie wdrożenia regulaminu procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń.'

1.Zarządzenie Nr 9-2021 do Regulaminu zgłaszania nieprawidłowości.pdf Update File Change to URL

Last modified on 2021-12-17 10:54 by: Administrator