Update Attachment File: '2.Załącznik nr 1 do zarządzenia - Regulamin zgłaszania nieprawidłowości.pdf'

Update attachment for Article: 'Zarządzenie Nr 9/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Moczarach z dnia 16 grudnia 2021 r. - w sprawie wdrożenia regulaminu procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń.'

2.Załącznik nr 1 do zarządzenia - Regulamin zgłaszania nieprawidłowości.pdf Update File Change to URL

Last modified on 2021-12-17 10:49 by: Administrator