Update Attachment File: 'załącznik NR 2 - oświadczenie.doc'

Update attachment for Article: 'Dom Pomocy Społecznej w Moczarach ogłasza drugi przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach – artykuły mięsne” '

Normal update

Last modified on 2020-01-27 10:09 by: Administrator