Update Attachment File: 'załącznik nr 5 - wzór umowy DPS Dostawa żywności-pop.doc'

Update attachment for Article: 'Dom Pomocy Społecznej w Moczarach ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach – artykuły mięsne”'

          Normal update

NOTE: Enter URL with 'http...' prefix; otherwise the URL is presumed to be relative.

Last modified on 2020-01-08 09:49 by: Administrator