Update Attachment File: '3. SIWZ dostawa oleju DPS Moczary.doc'

Update attachment for Article: 'DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2020 w ilości szacunkowej 170 000 litrów'

          Normal update

NOTE: Enter URL with 'http...' prefix; otherwise the URL is presumed to be relative.

Last modified on 2019-11-25 10:27 by: Administrator