Blue Flower

DPS.ZP.261.7.2020                                                                Moczary dn. 20.11.2020 r.

       

 

Informacja z otwarcia ofert

w dn. 20.11.2020 r. – Przetarg nieograniczony

na zadanie: Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Domu   Pomocy Społecznej
                     w Moczarach

na podstawie art.86 ust. 5 ustawy z dn.29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 288, poz.1086 z późn. zm.).

1.    Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę:
359 890,00 zł netto – 442 664,70 zł brutto

 

2.     Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w terminie:

a)    oferta Nr 1 – ARGE Paliwa Sp. z o.o. ul. Wielicka 22a, 30-552 Kraków    

cena oferty – 409 700,00 zł /brutto/, cena netto – 333 089,43 zł,
cena1 l oleju opałowego po rabacie 1,96 zł/ netto/

b)    oferta Nr 2 – EXTRANS Zbigniew Szeliga, ul. Słowackiego 9,
39-120 Sędziszów Małopolski cena oferty – 406 300,00 zł / brutto/, cena netto – 329 800,00 zł, cena 1l oleju opałowego po rabacie – 1,94 zł /netto/

 

 

Krzysztof Gąsior- Przewodniczący komisji

tel. 134611107