Blue Flower

Szczegóły znajdują się w zakładce zamówień publicznych

 

http://dpsmoczary.pl/index.php/przetargi/33-przetarg2020/205-informacja-o-wyniku-postepowania-dostawa-artykulow-zywnosciowych-dla-domu-pomocy-spolecznej-w-moczarach