Drukuj

Szczegóły znajdują się w zakładce zamówień publicznych

 

http://dpsmoczary.pl/index.php/przetargi/32-przetarg2019/181-dom-pomocy-spolecznej-w-moczarach-oglasza-przetarg-pn-prace-remontowo-modernizacyjne-dom-pomocy-spolecznej-w-moczarach-kolo-ustrzyk-dolnych-budowa-lacznika-rozbudowa-stolowki