Drukuj

DPS.ZP.261.1.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Moczary dn. 12.08.2019 r.

       

Informacja z otwarcia ofert

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o REGULAMIN udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 000 € w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach

na zadanie „Przygotowanie i zorganizowanie wycieczki krajoznawczej do Wrocławia, Gliwic i Krakowa w dniach od 25.09.2019 r. do 27.09.2019 r. dla od 45 do 50 osób, w tym osób pełnoletnich niepełnosprawnych psychicznie
w różnym wieku oraz personelu opiekuńczego z Domu Pomocy Społecznej
w Moczarach”.

 

Oferty w terminie złożyli:

1.    Magdalena Siśkiewicz New Challenge, ul. Rydlówka 5/107,
30-363 Kraków
za cenę brutto – 28300,00 / w przeliczeniu na jednego uczestnika wycieczki - 566,00 zł/

 

2.    Grupa Eko-Karpaty Sp. z o.o. ul. Rynek 19, 38-700 Ustrzyki Dolne
za cenę brutto – 45500 zł / w przeliczeniu na jednego uczestnika wycieczki- 910,00 zł/

 

3.    SUN&MORE Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 25, 71-037 Szczecin

            za cenę brutto – 29000,00 zł / w przeliczeniu na jednego uczestnika    

            wycieczki – 580,00 zł/

 

    Na sfinansowanie zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć (kwota    

    brutto) -  21525,00 zł / w przeliczeniu na jednego uczestnika wycieczki –      

               430,50 zł/

Termin wykonania zadania: 25.09.2019 r. – 27.09.2019 r.

Krzysztof Gąsior- Przewodniczący komisji

tel. 134611107